+90 212 975 11 02

Asmalı Mescit, Nevruz Sk. Panaiya Apt. No:2 Beyoğlu / İstanbul

Mon - Str 9.00 - 18.00 Sunday CLOSED

 • en
Yukarı
Kinesia Training / Eğitim  / Yaşantısal (Deneyimsel) Öğrenme
kolb öğrenme sistemi
14 Eki

Yaşantısal (Deneyimsel) Öğrenme

Az önce bir radyo programına konuk oldum. Program yapımcısı bana kurumlara yaptığımız eğitimlerde hangi yöntemleri kullandığımızı sordu. Skilldrama® yı anlatırken, amacımızın aslında klasik bir eğitim ortamından öte, bir yaşantı ortamı sağlamak olduğundan bahsettim. Bu yaşantı ortamında tecrübeler yeniden gözden geçirilir, değerlendirilir ve yeni bir sonuca ulaşılarak öğrenme gerçekleşir.

Bilgi Çağı’ndayız ve teorik bilgiye artık çok kolay ulaşabiliyoruz. Bu çağda ihtiyacımız olan, bilgi yüklü slaytlar yerine; deneyim, sentez, iç görü ve farkındalık.

Nasıl ki soyut sayılardan oluşan bir kâğıt ya da sunum, insanları hikâyeler kadar etkilemiyorsa; dokunma, görme ve hissetmenin gerçek sonuçlarını içermeyen deneyimler de etkisiz kalıyor ve kolay unutuluyor.

Amerikalı psikolog ve eğitim kuramcısı David Kolb, öğrenmeyi, bilginin deneyimler yoluyla oluşması süreci olarak tanımlamış.

Kolb’un yaşantısal öğrenme kuramı bilimsel dayanaklarını John Dewey, Kurt Lewin ve Jean Piaget’in çalışmalarından alır. Bu kurama göre, insanlar hayatları boyunca dört temel alanda gelişir:

 1. Duygusal (duyarlılık ve hissetme yeteneklerinin gelişmesi)
 2. Simgesel (bilişsel ve düşünme yeteneklerinin gelişmesi)
 3. Davranışsal (hareket etme ve davranış kazanma yeteneklerinin gelişmesi)
 4. Algısal (gözlem yeteneklerinin gelişmesi).

Öğrenme sırasında, tercihen bu dört yetenek iş başındadır ve birbiriyle etkileşim halindedir.

Kolb etkili öğrenme için dört farklı öğrenme yolu olduğunu öne sürer. Bireyler farklı öğrenme yollarına sahip olabilir ya da bunları bir arada kullanmayı öğrenebilir.

Algı boyutunun 2 kutbunda “somut deneyimlerle öğrenme” ile “soyut kavramsallaştırma” yer alır:

 • Somut deneyimlerle öğrenme (hissederek): Kuram ya da genellemelere ulaşmak yerine o anki deneyimi anlamak ve sorun çözmek önemli görülür.
 • Soyut kavramsallaştırma (düşünerek): Somut deneyimlerle öğrenmenin tersine mantık, düşünce ve kavramlara odaklanmak söz konusudur.

İşlem boyutu ise, “aktif yaşantı” ve “yansıtıcı gözlem” kutuplarından oluşur:

 • Yansıtıcı gözlem (izleyerek): Öğrenilenler ve gözlenenler üzerinde düşünerek farklı bakış açıları geliştirmenin önem kazandığı bir öğrenme durumudur.
 • Aktif deneyimlerle öğrenme (yaparak): Bu durumda bireyler, uygulamalara dayalı öğrenmeyi tercih ederler. Gözlem yapmak ve dinlemek yerine, etkinliğe katılmak önemlidir.

Yukarıdaki 2 boyut çizgisinin kesişerek oluşturduğu kadranda yer alan öğrenme stillerine bir göz atalım:

 1. Değiştirme Öğrenme Stili:

Somut deneyim ve yansıtıcı gözlem öğrenme yollarının bileşimidir. Bu stilde öğrenenler, somut durumlara farklı açılardan bakmayı seven, sorgulayıcı ve yaratıcı bireylerdir. Karar verme ve sonuca ulaşma konusunda zorluk yaşayabilirler. Bilgilerini karar vermede kullanabilecekleri öğrenme ortamları tavsiye edilir.

 1. Özümseme Öğrenme Stili:

Soyut kavramsallaştırma ve yansıtıcı gözlem öğrenme yollarını kapsar. Bu stile sahip kişiler, geniş ve kapsamlı bilgileri mantıksal bir bütün haline getirebilirler; düşünme becerileri gelişmiştir. Ancak uygulamalı çalışmalarda zorlanabilirler. Olasılıkları göz önüne alma konusunda gelişime ihtiyaç duyarlar. Öğrenme sürecine bireysel katılım sağlamak için cesaretlendirilmeleri gerekir. Bu bireylerin, öğrenme sürecinde “aktif ve somut deneyim” öğrenme yollarını kullanarak öğrenme döngüsüne etkin biçimde katılmaları, onların öğrenme hızlarını artırır. Kişiler arası etkinliklerde aktif rol aldıkları takdirde, duygularını dile getirme yetenekleri gelişir.

 1. Ayrıştırma Öğrenme Stili:

Soyut kavramsallaştırma ve aktif deneyim öğrenme yollarının bileşimidir. Kolb, bu stile sahip kişileri “fikirlerin pratik uygulayıcıları” olarak nitelendirir. Sosyal ve kişiler-arası etkinlikler yerine, teknik konularda ilerlemeyi tercih ederler. Uygulamaya dönük etkinliklerde yer almaları ve farklı bakış açılarından bakmayı öğrenmeleri önerilir.

 1. Yerleştirme Öğrenme Stili:

Somut deneyim ve aktif deneyim öğrenme yollarının bileşimidir. Daha önce edindikleri yaşantılardan yararlanarak öğrenirler. Liderlik özelliğine sahiptirler ve teknik çözümlemeler yerine kişiler-arası deneyimleri tercih ederler. Çalışmalarının sonuçlarıyla ilgili bilgi toplamaları ve diğer kişilerin deneme-yanılma süreçlerini gözlemleyerek çıkarımlar yapmaları önerilir.

Kurumlarda eğitim ve gelişim planlaması yaparken bireysel öğrenme tarzlarını belirlemek önemli bir katma değer sağlayacaktır. Belki kişisel temelli bir eğitim planı yapılamaz ama bireyin kendi eğiliminin farkında olması bile, eğitimlerde daha aktif olmasını ve öğrenme sorumluluğunu üstlenmesini sağlayacaktır. Ne de olsa gelişimin başı, öğrenmeyi öğrenmektir.

Kaynaklar:

Baddely, A.D. 1990. Human Memory: Theory and Practice. Needham Heights, MA: Allyn & Bacon

www.acikerisim.deu.edu.tr

http://www.slideshare.net/EmreAydn3/kolb-renme-stili

Yazar Hakkında

Burcu Yularcı
Burcu Yularcı
After graduating from Boğaziçi University – English Language and Literature Department in 1999, she worked in the field of Human Resources in multinational companies operating in the finance, manufacturing and retail sectors for 13 years. [...cont.]
Burcu Yularcı Gündüz

After graduating from Boğaziçi University – English Language and Literature Department in 1999, she worked in the field of Human Resources in multinational companies operating in the finance, manufacturing and retail sectors for 13 years. <a href="https://www.kinesiatraining.com/en/burcu-yularci/">[...cont.]</a>

Yorum yok

Bir Yorum Yazın